Volby 2022

default

Bydlení? Občané Vrchlabí na prvním místě!

Vrchlabí musí myslet především na to, aby měli kde bydlet jeho obyvatelé. Mnoho mladých Vrchlabáků odsud během posledních šesti volebních období odešlo pryč, a to především díky špatné bytové politice zdejší radnice. Změníme proto způsob přidělování městských bytů a odstraníme dosud fungující obálkovou metodu. Jsme proti developerské výstavbě rekreačních apartmánů v nemovitostech a na pozemcích v majetku města. Zajistíme též změnu územního plánu, aby rodiče mohli stavět domy na vlastních pozemcích pro své děti.

Vrchlabské děti a mládež? Chceme řešit jejich potřeby

Děti si budou mít kde hrát, protože se zasadíme o vybudování nových dětských hřišť v lokalitách Hořejší Vrchlabí, Liščí kopec a Harta. Podpoříme rozšiřování možností a nabídky zájmové činnosti a sportu. Mladí budou rovnocennými partnery města při hledání možností pro jejich volnočasové vyžití. Dáme zelenou novým či netradičním způsobům sportovního vyžití (wakeboardy, cyklotraily, inline…) v duchu hesla Cool Vrchlabí. Nebojíme se nových výzev i cest k jejich naplnění.

Příjemné místo k životu i pro seniory

Ve Vrchlabí je 3200 lidí v seniorském věku a tento počet bude v dalších letech ještě narůstat. Vrchlabí musí být zajímavým, příjemným a důstojným místem k životu i pro seniory. Připravíme komplexní koncept jejich společenského a volnočasového vyžití a uvedeme v život projekty „Aktivní vrchlabský senior“, „Senior taxi“ se zvýhodněnou cenou a vybudujeme sportovně relaxační zónu a vycházkový okruh kolem Berlínského lesa.

Město jako odpovědný hospodář

Městské investice budou plánovány reálně a s ohledem na možnosti rozpočtu. Město bude o svůj movitý i nemovitý majetek řádně pečovat a pravidelně investovat do jeho údržby a rozvoje. Na opravy chodníků a ulic dáme více peněz než dosavadní jeden milion korun ročně. Pro srovnání: na platy a odměny vedení města a dalších volených zástupců městský rozpočet každým rokem vynakládá třikrát tolik financí. Konečně začneme řádně opravovat městský bytový fond. Stavíme se proti dalšímu bezmyšlenkovitému zadlužování města.

Sportovní kluby a neziskovky? Podpora bez rozdílu!

Ve Vrchlabí působí sportovní kluby, které vychovávají úspěšné sportovce, ale i více než 20 neziskových organizací, jejichž členové nezištně zkrášlují veřejné prostranství nebo tmelí pospolitost obyvatel Vrchlabí skrze různé akce. Obě dvě skupiny mají naši úctu a vyjadřujeme jim poděkování a podporu. Zároveň deklarujeme náš záměr, že pokud se dostává nemalé materiální a finanční podpory sportovcům, je poctivé a správné, aby podporu v adekvátní výši dostávaly i tyto neziskové organizace.

A co určitě nechceme

  • Necitlivými úpravami se nesmí zmenšit počet míst na parkovišti u hřbitova. Jsme proti záměru, aby se za tato místa platilo.
  • O přijetí do domu s pečovatelskou službou nebude rozhodovat možnost a ochota věnovat 100 tisíc korun městu jako dar.
  • Občané Vrchlabí nesmí čelit komplikacím způsobeným nedostatkem specializovaných ambulantních lékařů.
  • Z centra města se postupně vytrácí život a společenský ruch. Nechceme, aby se z historického jádra Vrchlabí stala zóna duchů.
  • Obyvatelé Hořejšího Vrchlabí a Harty nebudou přehlíženými občany, o jejichž potřeby město nejeví zájem a neinvestuje do zdejší infrastruktury.